Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Płatności

Zgodnie z Uchwałą nr XLIII/1319/22  Rady Miasta Gdyni z dnia 22 czerwca 2022 r. ustala się miesięczną opłatę z tytułu sprawowania opieki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej oraz zajęć dydaktycznych wspomagających rozwój dziecka.


I. Ustala się miesięczną opłatę za pobyt dziecka w żłobku w wysokości:

 

  • 10% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie - 635zł 
  • 8,5% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku opieki nad dzieckiem w wymiarze do 10 godzin dziennie, gdy co najmniej jeden z rodziców posiada kartę mieszkańca - 539zł


W przypadku, gdy z usług żłobka korzysta dwoje i więcej dzieci z tej samej rodziny, opłaty obniża się o 50%  dla drugiego i kolejnych dzieci.

 

II. Maksymalna dzienna stawka żywieniowa wynosi 10 zł na dziecko.

III. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wskazany w ust.1 wymiar opieki w żłobku, może być, na wniosek rodzica, wydłużony, za dodatkową opłatą wynoszącą 50zł za każdą rozpoczętą godzinę sprawowania opieki nad dzieckiem.

 

Opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz wyżywienie należy wpłacać na konto placówki do 15 – stego dnia miesiąca.

Nr konta: PKO BP 07 1020 1811 0000 0702 0320 7990

 

W tytule przelewu należy podać:

  • imię i nazwisko dziecka,
  • placówkę,
  • za jaki miesiąc
Data dodania: 2020-02-19 19:18:57
Data edycji: 2023-04-12 09:11:32
Ilość wyświetleń: 4261
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej